BANKING

ROYAL ONLINE ระบบฝาก-ถอนเงิน

Royal Online ระบบฝาก-ถอนเงิน บริการฝากเงินเข้า และถอนเงินออกจากบัญชีการเล่นคาสิโนออนไลน์ของสมาชิกการฝาก-ถอนเงินคาสิโนออนไลน์ มีขั้นตอนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนใช้เวลาในการดำเนินการเพียง 3 นาที และ Royal Online ฝากถอนเงินยังมีมงานคุณภาพคอยบริการและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับท่านที่ต้องการฝากและถอนเงินท่านสามารถศึกาวิธีและตัวอย่างการฝากและถอนเงิน Royal Online จากข้อมูลด้านล่าง และหากมีข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามจากพนักงานของเราได้ตลอดเวลาผ่านทาง Contract ที่หน้าเว็บไซต์

การเปิดบัญชี

วิธีการเปิดบัญชี ท่านสามารถเปิดบัญชีด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. การโอนเข้าบัญชีธนาคาร
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ
-ธนาคารกรุงไทย ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ
-ธนาคารกรุงเทพ ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ
-ธนาคารกสิกรไทย ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ

2. ในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบแล้ว
ไม่พบว่ามียอดเงินจำนวนดังกล่าวโอนเข้ามาทางทีมงานอาจขอดู “สลิป” เพื่อยืนยัน หากท่านไม่มีหลักฐานการโอนเงินดังกล่าว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจ สอบยอดเงิน ดังกล่าวจนกว่าทางทีมงานและท่านจะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการโอนเงิน เข้ามาจริง และทางทีมงานตรวจสอบจนพบยอดเงิน ทางทีมงานจึงจะเพิ่มยอดเงินให้กับ บัญชีของท่านต่อไป

3. หลังจากที่ท่านได้โอนเงินแล้วเสร็จ
กรุณาโทรยืนยันยอดเงินทันที่ พร้อมเวลาในสลิป เพื่อทางทีมงานจะได้ตรวจสอบยอดเงินของท่าน กรณีที่ทางทีมงานตรวจสอบ พบยอดเงินของท่าน จะปรับยอดเงินในบัญชีภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที (ถ้าเกินเวลาที่กำหนด กรุณาโทรเข้ามาสอบถาม)

4. ตัวอย่างการแจ้งเติมเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี ไทยพาณิชย์ บัญชีคุณ… จำนวนเงิน 2000 บาท เวลาในสลิบ 18.00 น. user a71xxxx นอกจากนี้ระบบของเรายังมีบริการแจ้งฝาก-ถอนเงินเครดิตฟรีจากลิงค์ E-Service ด้านล่าง

ขั้นตอนการถอนเงิน

ขั้นตอนการแจ้งถอนเงินออกจาก User เกมพนันออนไลน์
แจ้ง User ที่ต้องการถอนเงินออก ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราผ่าน ช่องทางติดต่อเรา ที่ท่านสะดวก เพื่อแจ้ง User ที่ท่านมีความประสงค์จะถอนเงินออก โดยท่านจะต้องแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของบัญชีจริง

– ยอดเงินคงเหลือใน User
– ข้อมูลบัญชีธนาคาร ( เลขที่บัญชี , ชื่อบัญชี , ชื่อธนาคาร )

จากนั้น ทางเราจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านทันที(โดยปกติใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที)